Juli 2020 - VIBY BADMINTONKLUB HAR UDNÆVNT SIT FØRSTE ÆRESMEDLEM            

På årets generalforsamling den 1. juli 2020 blev Ruth Carlsen, som den første i klubbens historie, udnævnt til æresmedlem.

 Uden frivillige - ikke noget foreningsliv.
 
I VBK har vi en frivillig, der har været det i mere end en menneskealder – der regnes for 30 år

 I 50 år har Ruth Carlsen været aktiv spiller i Viby Badmintonklub, og i lige så mange år været aktiv i klubbens bestyrelse. Derudover har hun i en årrække været aktiv som træner for børn og unge i Viby Badmintonklub og endda spillet sammen med såvel børn som børnebørn.

 Ruth er så vidt vi har kunne regnes os frem til, den, der har været medlem af Viby Badmintonklub længst og i løbet af de mange år, er det blevet til over 1100 turneringskampe.

 Ruth var for mange år siden primus motor for oprettelsen af 60+ afdelingen i Viby Badmintonklub og har efterfølgende gentaget succesen i Viby Tennisklub, hvor hun også stadig er aktiv spiller.

 Derudover var Ruth i en årrække tovholder for at administrere en pulje fra Roskilde Kommune, der har til formål at arrangere kulturelle, oplysende og sociale arrangementer i Viby.

 Udover Ruths indsats i vore lokale foreninger har hun i 20 år været aktiv i DGI-regi, hvor hun er medvirkende til at afvikle store stævner samt arrangerer instruktionsdage for nye spillere, ligesom hun har skabt kontakt til Tune Badmintonklub, der de seneste små 10 år har været vores venskabsklub.

Ruth har en social og samlende funktion til gavn og glæde for mange andre aktive idrætsudøvere i Viby Idrætsforening.

Ruth Carlsen har gennem mange år ydet - og yder fortsat i en alder af 80 år - en forbilledlig indsats, som Viby Badmintonklub sætter stor pris på.

Til lykke til Ruth – og tak for indsatsen